บริษัท แปซิฟิคฟลาวมิลล์ จำกัด
56/8 ชั้น .2 อาคารชุดเดอะรอยัล นาวิน ทาวเวอร์
ถนน เชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขต ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 6719737-8
โทรสาร (02)6719739
Information & Comment
Title : * Telephone : *
Name - Last Name : * Fax :
Company : E-Mail : *
Address : Message : *
Attach a file :
* Code :
* Fields marked with an asterisk * are required.
 
© 2016 Copyright. Pacific Flour Mill Co.,Ltd. All rigths reserved.
 
 
 
 
บริษัท แปซิฟิค ฟลาวมิลล์ จำกัด
56/8 ชั้น.2 อาคารชุดเดอะรอยัล นาวิน ทาวเวอร์ ถนนเชื้อเพลิง
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (02) 6719737-8
โทรสาร (02)6719739